Regulamin sklepu

 1. Przydatne skróty:

Kiedy i w jaki sposób przyjmujemy reklamacje? Idź do REKLAMACJE

Jakie poniesiesz koszty nieodebranej paczki lub gdy z niej zrezygnujesz po dostarczeniu towaru? Idź do ODSTĄPIENIE OD UMOWY

W jaki sposób zarządzamy Twoimi danymi? Idź do RODO

I. Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy na stronie htpps://yoveezoo.pl (dalej Sklep): właścicielem sklepu i marki YOVEE ZOO jest firma: EXOTIC WORLD Sp. z o.o., 04-349 Warszawa, ul. Szaserów 124a/10 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0001010335 przez Sąd Rejonowy Dla M.St. Warszawy W Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: PL113 283 25 77, REGON; 524009449, kapitał zakładowy 5 000 zł., która jest odpowiedzialna za proces obsługi zamówień oraz jest stroną umowy sprzedaży, Sprzedawcą, właścicielem sklepu.
 2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
  Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies lub
  Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,
  Google Chrome w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,
 3. Kupującym jest osoba, która złożyła zamówienie zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 4. Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu (dalej Regulamin). Kupujący akceptuje Regulamin zaznaczając opcję: „Akceptuję warunki regulaminu sklepu internetowego stronie www.yoveezoo.pl”, przed złożeniem zamówienia.
 5. Sklep ma prawo do dokonywania zmian treści Regulaminu, zmieniony Regulamin będzie obowiązywał po upływie 14 dni od daty dokonania zmian.
 6. Sklep zamieści na swojej stronie internetowej informację o dokonywanej zmianie Regulaminu, z oznaczeniem tych zmian. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów, obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 7. Wysyłki realizowane są na terenie wybranych krajów Unii Europejskiej. Do każdego zamówienia sklep dołącza zamówienie. Faktury bez VAT wystawiane są na adres Kupującego znajdującego się w obszarze terytorialnym Unii Europejskiej na prośbę wskazaną w komentarzu do zamówienia. Spółka EXOTIC WORLD jest zwolniona podmiotowo z VAT oraz nie wymaga kasy fiskalnej. 
 8. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
 9. Zamawiający zgadza się na opóźnienie w dostarczeniu zwierząt i roślin, jeśli warunki atmosferyczne uniemożliwiają bezpieczną wysyłkę (temperatury poniżej -10 stopni C w nocy lub powyżej 30 stopni C w dzień)
 10. Wszystkie fotografie, design, rysunki, ikony, opisy i inne informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu są chronione prawami autorskimi. Wszelkie kopiowanie ich w całości lub w częściach, wykorzystywanie bez pisemnej zgody sprzedającego jest zabronione. Nazwy, znaki graficzne i towarowe oferowanych towarów firmowych są własnością EXOTIC WORLD sp.  o.o., natomiast pozostałych produktów są własnością ich producentów i są wykorzystywane tylko w celach informacyjnych

II. Oferta

 1. Ceny produktów w Sklepie wyrażone są w polskich złotych [PLN] i są cenami zawierającymi należne podatki i cła. Koszt dostawy towaru uwidoczniony jest odrębnie na stronie w zakładce Koszty dostawy. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
 2. Sklep ma prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, do wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas oferowanych produktów, do wprowadzania, odwoływania i modyfikowania zasad promocji. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 3. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Ofert promocyjnych nie można ze sobą łączyć chyba, że szczegółowe warunki konkretnej promocji dopuszczają taką możliwość. Warunki oferty promocyjnej zostaną umieszczone na stronie internetowej Sklepu.

III. Przyjmowanie zamówień

 1. Zamówienia są przyjmowane wyłącznie przez stronę internetową sklepu: stronie www.yoveezoo.pl
 2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie „formularza zamówienia”, znajdującego się na stronie internetowej sklepu oraz zaakceptowanie Regulaminu.
 3. Sprzedaż będzie dokonywana na podstawie prawidłowo zrealizowanego procesu składania zamówienia.
 4. Po złożeniu zamówienia, Kupujący otrzyma automatyczną informację zwrotną, potwierdzającą przyjęcie zamówienia i przekazanie go do realizacji.
 5. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji. W takim wypadku prosimy o kontakt ze Sklepem telefonicznie: +48 603 912 250.
 6. Zamówienie wiąże Kupującego jako oferta od jego złożenia, jeżeli:
 7. wypełnił zgodnie z pouczeniem wszystkie pola oznaczone jako niezbędne do wypełnienia i wysłał zamówienie do realizacji zgodnie z procedurą na stronie internetowej sklepu oraz
 8. zaakceptował warunki Regulaminu zgodnie z informacją zawartą w rejestracji zamówienia oraz
 9. Sklep niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia dokonał jego rejestracji i potwierdził jego otrzymanie.
 10. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy lub anulowania realizacji zamówienia złożonego przez odbiorcę, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru, nieterminowo regulował należności za zamówiony towar lub w sytuacji, gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość. O odmowie lub anulowaniu realizacji zamówienia Kupujący zostanie powiadomiony na adres e-mail, z którego złożył zamówienie.
 11. Z racji faktu, iż towarem są między innymi żywe owady, może się zdarzyć, że stan na stronie nie będzie odpowiadał stanowi faktycznemu (wyższe stadium, nieudana wylinka, itp.). Zamówienie zostanie zrealizowane zatem pod warunkiem, że towar jest dostępny. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Sklep wyśle do Kupującego wiadomość, na adres e-mail podany przez Kupującego, bądź skontaktuje się telefonicznie z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia. 
 12. Sklep na stronie www.yoveezoo.pl uznaje za wiążące podanie przez Kupującego adresu dostawy, pod który ma zostać wysłana paczka, na etapie składania zamówienia. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany adresu dostawy na prośbę Kupującego, do momentu, kiedy przesyłka jest jeszcze w sklepie. Po przejęciu przesyłki przez kuriera, nie ma możliwości zmiany adresu dostawy.
 13. W przypadku podania przez Kupującego nieprawidłowego adresu dostawy oraz odebrania przesyłki przez odbiorcę pod wskazanym adresem przesyłkę uważa się za doręczoną prawidłowo. W przypadku nie doręczenia przesyłki z przyczyn niezawinionych przez Sprzedającego i zwrotu jej do nadawcy, koszt powtórnego nadania zamówionego towaru wynosi 40 zł za każdą paczkę. Jest to koszt ponoszony przez Sklep, na który składają się: koszt przesyłki zwrotnej oraz koszt kolejnego nadania.

IV. Formy płatności

Płatność za zamówiony towar w sklepie na stronie https://.yoveezoo.pl następuje:

 1. za pomocą płatności online lub przelewem na konto. Forma płatności elektronicznej obsługiwana jest przez bramkę płatniczą iMoje , która obsługuje płatności: PKO Bank Polski, Bank Pekao,  Mbank, Santander,  ING Bank Śląski,  BNP Paribas, Milennium Bank, Credit Agricole, Alior Bank
 2. Za pomocą karty płatniczej: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic. 
 3. Przelew na konto, dane do przelewu: EXOTIC WORLD sp. z o.o. ul. Szaserów 124A/10, 04-349 Warszawa, W tytule przelewu proszę podać: numer zamówienia
 4. Korzystanie z bramki płatniczej wymaga akceptacji regulaminu bramki płatniczej
 5. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 6. Za datę zapłaty w przypadku przelewu uważa się datę uznania rachunku Sprzedającego.
 7. Czas dostawy przesyłek realizowanych przez firmę kurierską wynosi maksymalnie 48 godzin od chwili wydania jej kurierowi z naszego magazynu lub nadania w punkcie. Na czas realizacji wpływa wybrany w koszyku towar (czas produkcji terrariów) warunki pogodowe oraz inne czynniki wpływające na dobrostan zwierząt.  

  Godziny doręczeń paczek uzależnione są od godzin pracy kuriera w danym rejonie Polski i nie mamy na nie wpływu.

V. Realizacja zamówień

 1. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje w dni robocze, odpowiednio do wybranej przez Kupującego formy płatności:
  • płatne przy odbiorze – w kolejny dzień roboczy po złożeniu zamówienia,
  • kartą płatniczą – po zaksięgowaniu kwoty należności za zamówiony towar,
  • za pomocą e-płatności – w kolejny dzień roboczy po złożeniu zamówienia.
 2. Zamówienia są realizowane na terenie wybranych krajów Unii Europejskiej, za pośrednictwem przewoźnika wybranego przez Kupującego.
 3. Na kolejnych etapach realizacji zamówienia Kupujący będzie na bieżąco informowany na adres e-mail podany przez niego podczas składania zamówienia.
 4. Za datę zrealizowania zamówienia uważa się datę przekazania towaru przewoźnikowi.
 5. W przypadku, gdy Kupujący jest Konsumentem, za datę zrealizowania zamówienia uważa się dzień dostarczenia towaru Kupującemu.
 6. Kupujący ma prawo sprawdzić stan towaru przy jego odbiorze od przewoźnika pod kątem ustalenia, czy nie jest uszkodzony.
 7. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 10 dni roboczych.
 8. W przypadku, gdy Kupujący jest Konsumentem, wraz z towarem otrzymuje on pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, określające datę, rodzaj, przedmiot oraz cenę.

VI. Koszty przesyłki towaru

 1. Koszty przesyłki towaru i inne koszty zaakceptowane w formularzu zamówienia ponosi Kupujący.
 2. Koszty przesyłki towaru i inne koszty zostaną wskazane na formularzu zamówienia i doliczone do płatności Kupującego za towar.
 3. Informacje o kosztach dostawy dostępne są na stronie www.yoveezoo.pl w zakładce „Koszty dostawy”.

.

VII. Reklamacje

 1. Kupujący ma prawo złożyć reklamację z tytułu wad towaru w ramach gwarancji.
 2. Reklamacje na złe procesowanie paczki (uszkodzenie, przemrożenie, przechowywanie niezgodnie z oznaczeniami), po jej odbiorze, należy składać u przewoźnika na stronie: https://www.poczta-polska.pl/reklamacje/pisma-reklamacyjne/
 3. Termin na złożenie reklamacji na uszkodzenia, bez spisanego protokołu szkody przy kurierze, to 7 dni kalendarzowych. 
 4. W przypadku przekazania sklepowi praw do paczki po odbiorze należy złożyć reklamację telefonicznie, a wszelkie dokumenty reklamacyjne należy przesłać nie później, niż 4 dni od otrzymania paczki na adres reklamacje@yoveezoo.pl
 5. Za wady towaru, jakim są żywe zwierzęta, uważa się uszkodzenia lub wady zauważone po rozpakowaniu, ale nie wyciąganiu z pojemnika transportowego: brak odnóży, uszkodzone, martwe (o ile nie istnieje podejrzenie, iż za śmierć owada lub jego stan odpowiada przewoźnik).
 6. Gwarancja dostawy żywych owadów jest wyłączona dla przesyłek innych niż POCZTEX 24 z wykupioną opcją ostrożnie i oznaczeń „żywe owady”. W przypadku wyboru innej dostawy Kupujący traci gwarancję na dostarczenie owadów żywych. Prosimy o przemyślany wybór przesyłek. (Paczkomaty są włączone tylko dla zwierząt karmowych w sezonie wiosna, lato, jesień).
 7. Za wady towaru, jakim są żywe rośliny, uważa się: rośliny połamane, uszkodzone, martwe.
 8. Gwarancja dostawy nieuszkodzonych tub z wystrojem żywym jest wyłączona dla POCZTEX 24 bez wykupionej opcji ostrożnie i oznaczeń „żywe rośliny”!!! oraz dla InPost. W przypadku wyboru tego typu dostaw Kupujący traci gwarancję na dostarczenie roślin żywych. Prosimy o przemyślany wybór przesyłek.
 9. Reklamacje dotyczące żywych zwierząt i roślin są uznawane tylko i wyłącznie na podstawie filmu dokumentującego otwieranie paczki. Nie uznajemy reklamacji na podstawie zdjęć, szczególnie zdjęć owadów wyjętych z pojemnika transportowego, czy jakichkolwiek zdjęć zdechłego owada z kolejnych dni. Ze względu na fakt, iż owady potrafią zahibernować, gdy mają nagły spadek temperatury (czas dostarczania paczki), przy stwierdzeniu, że owad leży i wydaje się być nieżywy konieczne jest przesłanie dodatkowo zdjęć martwego owada po ok. 3 godzinach od rozpakowania paczki.  
 10. Ograniczenie gwarancji żywej dostawy – wylinka: w przypadku modliszek i nieudanej wylinki podczas transportu gwarancja żywej dostawy obejmuje TYLKO OWADA. Koszt przesyłki nie podlega zwrotowi oraz sklep nie wysyła kolejnej modliszki na własny koszt. Możemy kolejną dołączyć do następnego zamówienia lub zwrócić środki. 
 11. W przypadku ewentualnych reklamacji, zgłoszeń reklamacyjnych dokonuje się telefonicznie 603912 250, a dowody przesyła na adres e-mail: reklamacje@yoveezoo.pl, w temacie wpisując REKLAMACJA, bądź pisemnie, na adres EXOTIC WORLD Jowita Jakubisiak,04-349 Warszawa, ul. Szaserów 124a/10. Do wysyłanego zgłoszenia należy załączyć wypełniony formularz reklamacyjny. W formularzu należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (np. faktury) oraz opisać przedmiot reklamacji i preferowany sposób rozwiązania reklamacji.
 12. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych paczki, powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w przypadku sprawdzenia towaru w obecności kuriera. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z kurierem protokołu reklamacyjnego, w którym opisano rodzaj uszkodzeń. Dokument powinien być opatrzony podpisem i pieczątką kuriera oraz powinien zawierać czytelne informacje pozwalające na kontakt z nim. Zapis nie dotyczy Kupującego będącego Konsumentem.
 13. Jeśli Kupujący będący Konsumentem zauważy, w chwili odbioru przesyłki, że paczka posiada uszkodzenia, zaleca się sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności kuriera.
 14. Kupujący zobowiązany jest dostarczyć odpowiednio zabezpieczony i zapakowany reklamowany towar na adres Sklepu: YOVEE ZOO do: Jowita Jakubisiak, 04-349 Warszawa, ul. Szaserów 124a/10. W przypadku żywych zwierząt, jeśli Sklep poprosi o odesłanie, należy nakarmić owady oraz zabezpieczyć na czas przesyłki. Za przeżycie i uszkodzenia owada w przesyłce zwrotnej odpowiada Kupujący. Nie dotyczy martwych zwierząt.
 15. Reklamacja zostanie rozpatrzona maksymalnie w ciągu 14 dni, liczonych od dnia otrzymania towaru przez Sklep.
 16. Koszty nieuzasadnionej reklamacji ponosi Kupujący.

.

VIII. Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący, będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca dokonujący zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadających dla kupującego charakteru zawodowego, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Zwracany towar nie może być w stanie pogorszonym, owady żywe muszą być zdrowe, najedzone. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres sklepu: YOVEE ZOO do: Jowita Jakubisiak, 04-349 Warszawa, ul. Szaserów 124a/10. Kupującemu Sklep niezwłocznie przesyła potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 2. Wzór formularza odstąpienia jest dostępny tutaj: http://www.federacja-konsumentow.org.pl/n,45,865,12,1,wzor-oswiadczenia-o-odstapieniu-od-umowy-zawartej-na-odleglosc.html
 3. Zwrotu odpowiednio zabezpieczonego i zapakowanego towaru należy dokonać w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na adres Sklepu, o którym mowa w pkt.1.
 4. Zwierzęta muszą być nakarmione, odpowiednio zabezpieczone w wysyłce, w stanie niepogorszonym wobec stanu otrzymania.
 5. Rośliny muszą być podlane, odpowiednio zabezpieczone w wysyłce, w stanie niepogorszonym wobec stanu otrzymania.
 6. Za uszkodzone lub martwe zwierzęta i rośliny w przesyłce zwrotnej odpowiada Kupujący.
 7. Koszty przesyłki towaru w obie strony ponosi Kupujący.
 8. Sklep zwraca Kupującemu cenę towaru w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Zwrot środków nastąpi przelewem na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy. Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia innej formy zwrotu poniesionych przez Kupującego kosztów.
 10. Nieodebranie przesyłki w terminie, skutkujące powrotem jej do Sprzedawcy, są traktowane, jako odstąpienie od umowy. W takim przypadku Sprzedawca obciąży kupującego kosztami przesyłki oraz zwrotu paczki. Zwrot środków pomniejszonych o koszt przesyłki i zwrotu paczki zostanie dokonany na zasadach określonych w punkcie 8 niniejszego paragrafu. W sytuacji, gdy wartość towaru nie rekomensuje kosztów paczki zwrotnej, lub gdy z powodu niedebranej  paczki czas był na tyle długi,  że padły zwierzęta (szczególnie dotyczy zimy i ograniczonego czasu działania wkładu grzewczego) Sprzedawca ma prawo domagać się dopłaty. 
 11. Koszt przesyłki zwrotnej jest równy Kosztom dostawy. Łączny koszt, poniesiony przez Klienta, w sytuacji nieodebranej paczki wynosi dwukrotność kosztów dostawy. 
 12. W przypadku sporów Strony będą dążyły do polubownego zakończenia sprawy. W wypadku niemożności osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej spory będą rozstrzygane przez stosowny Sąd. Sądem właściwym dla rozpatrywania spraw wynikających z umowy sprzedaży, których stroną pozostaje przedsiębiorca, jest sąd właściwy dla siedziby Sklepu.
 13. W przypadku, gdy stroną umowy jest Konsument lub Przedsiębiorca dokonujący zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadających dla kupującego charakteru zawodowego, spory zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. Zm).
 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny ( tj. Dz.U.2014 poz.121), ustawy z dnia 30.05.2014 r. O prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz.827) oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

IX. Polityka plików cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
 3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 4. marketingowych (remarketing)
 5. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google,
 6. zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.
 7. Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej przez Użytkownika, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Jednak, w takiej sytuacji, korzystanie ze strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione.
 8. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 9. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

.

X. Dane osobowe i postanowienia końcowe

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) dalej „u.o.d.o.”, podanych przez osobę, której dane dotyczą jest firma EXOTIC WORLD Sp. z o.o. , 04-349 Warszawa, ul. Szaserów 124a/10, KRS 0001010335, NIP: PL113 283 25 77, REGON; 524009449, kapitał zakładowy 5 000 zł., adres e-mail: sklep@yoveezoo.pl 
 2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie u.o.d.o. z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).
 3. Dane osobowe Kupującego podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności sklepu internetowego yoveezoo.pl oraz zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /t.j. Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm./.
 4. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Jowita Jakubisiak, pełniąca funkcję Prezesa Zarządy spółki EXOTIC WORLD i inspektora Państwa Danych Osobowych, wykorzystywanych w sklepie https://yoveezoo.pl. Wszelkie zastrzeżenia, uwagi i chęć zmiany danych należy zgłaszać pod adresem kontakt@exoticworld.pl z nagłówkiem w temacie: RODO. 
 5. Zakres przetwarzanych danych osobowych dotyczy danych koniecznych do realizacji zamówienia, tj.: imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres dostawy, telefon kontaktowy, adres e-mail oraz NIP, o ile został podany. 
 6. Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez Sklep w celach marketingowych oraz może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od właściciela Sklepu za pomocą środków komunikacji elektronicznej i poczty.
 7. Kupujący wyraża zgodę na przetworzenie swoich danych osobowych dla potrzeb realizacji zamówienia.
 8. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usuwania. Podanie danych jest dobrowolne. Spory powstałe w wyniku realizacji transakcji handlowych będą rozstrzygane na drodze polubownej.
 9. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).